Den svenska skolan

Barnen som inte lär sig svenska

Det finns barn i Sverige som trots att de är födda här talar så dålig svenska att de får svårt att klara skolan. Hur kan vi hjälpa dessa elever? Vad säger forskarna? Och vad säger ansvarig minister?

Del 1/4. Barnen som inte lär sig svenska – Förskolan

På vissa förskolor talas så lite svenska att forskare varnar för att barn med annat modersmål inte får möjlighet att lära sig tillräcklig svenska för att klara skolan.

Vetandets värld från 7 maj 2019

Del 2/4. Barnen som inte lär sig svenska

Varför kan inte elever födda i Sverige tillräcklig svenska för att klara skolan? Vi hör om skolbarn som har ett språk på 3-4-åringsnivå. De hamnar i ett underläge från början, säger en lärare.

Vetandets värld från 11 november 2019

Del 3/4. Barnen som inte lär sig svenska - Alvesta vände trenden

Grönkullaskolan i Alvesta var en typisk problemskola. En minoritet av eleverna hade godkända betyg och det var mycket bråk. Då tog skolan hjälp av forskare.

Vetandets värld från 12 november 2019

Del 4/4. Barnen som inte lär sig svenska – Ministern svarar

Vad vill utbildningsminister Anna Ekström göra för skolbarnen som inte lär sig tillräcklig svenska? Vi möter henne i en diskussion med forskaren i interkulturell pedagogik Laid Bouakaz.

Vetandets värld från 14 november 2019