Hets mot folkgrupp

NMR-dom överklagas – prövas i hovrätten

1:49 min

Symbolen tyrrunan och nazistiska Nordiska motståndsrörelsens agerande vid Bokmässan i Göteborg för två år sedan kommer prövas av hovrätten. Åklagaren överklagar tingsrättens friande dom angående hets mot folkgrupp.

– Tanken bakom lagstiftningen är ju att den ska kunna begränsa sådana här organisationer att verka så därför är det bra att hovrätten får pröva saken, säger kammaråklagare Jonas Martinsson.

Målet är principiellt intressant eftersom det bland annat handlar om hur polisen ska agera vid liknande eventuellt framtida demonstrationer. Tingsrätten höll inte med om åklagarens argumentation om att det samlade agerandet hos Nordiska motståndsrörelsen, NMR, med symboler som tyrrunan, kläder, tal och slagord sammantaget ska bedömas som hets mot folkgrupp. Kopplingarna till 1930-talets nationalsocialism var inte tillräckligt starka menade rätten och friade alla 15. Fem personer fälldes för våldsamt upplopp och ohörsamhet mot ordningsmakt.

När bara en dag återstår av tiden för överklagan har tre anhängare av NMR klagat på de fällande domarna och åklagaren vill att hovrätten prövar om NMR:s egen ställning som nazister är tillräcklig för att anses vara hets mot folkgrupp oaktat om det för tankarna till 1930-talets nationalsocialism eller inte.

– Man får se mer på vad NMR själva står för i dag och att det räcker för att bedöma de som en rasistisk organisation och vad som följer med det, säger Jonas Martinsson, kammaråklagare.