Helsingborg

Så ska svenska stadskärnor stärkas

1:56 min

Hållbar och småskalig handel kan vara räddningen för folklivet i framtidens stadskärnor.

I veckan hölls organisationen Svenska stadskärnor en konferens på Campus Helsingborg. Temat var trygga och attraktiva stadskärnor med föredragshållare både från forskningssidan, näringsliv, kommuner och myndigheter. Diskussionen landar i en tid då många innerstäder tampas med svikande detaljhandel och brottslighet.

Bland talarna fanns Cecilia Cassinger och Ola Thufvesson som är två av forskarna bakom den pågående studien "Rädslans geografi" vid institutionen för Strategisk kommunikation vid Campus Helsingborg.
De menar att svenska stadskärnor måste tänka mer hållbart för att behålla attraktionskraft och trygghet i framtiden.

– Det vi frågar oss är, finns det alternativa sätt att organisera stadskärnan, som går bortom handel och konsumtion? Det är en jätteviktig fråga att ställa i en tid där vi måste tänka mer hållbart och så vidare, säger Cecilia Cassinger.

Under två år ska Cecilia Cassinger, forskarkollegan Ola Thufvesson, doktor inom kulturgeografi och platsutveckling och ett par forskare till kika närmare på hur rädslor för till exempel terrordåd och grov kriminalitet kan se ut hos besökare i svenska städer. Deras studie kan användas som underlag när man sedan ska diskutera vidare hur attraktionskraft och trygghet ska bibehållas i stadskärnorna.

– Jag tror man behöver titta tillbaka på hur det var för 100 år sedan. Då var det mindre material som konsumerades men ändå mycket folkliv. Mer lösvikt mer verkstäder. Det gäller att hitta gemensamma mötespunkter, annars blir möten något krystat, säger Ola Thufvesson.