Volvo monterar bort krockkudden

Bilförsäljarnas okunnighet om krockkuddar på passagerarsidan kan innebära en livsfara för barn.
Den slutsatsen drar trafiksäkerhetsorganisationen NTF efter en genomgång hos 68 återförsäljare i flera länder. För små barn är en placering i en bakåtvänd barnstol på passagerarplatsen säkrast. Då kan föräldern också ha kontakt med och hålla uppsikt över barnet under färd. Men är krockkudden inte är urkopplad blir det en dödsfälla om den skulle lösas ut, menar NTF. Elektronisk eller mekanisk urkoppling är den vanligaste lösningen, medan bortmontering av krockkudden är ovanligare. Volvo i Eskilstuna väljer att montera bort krockkudden helt och hållet.