Visar Kalibers granskning

Försvaret kände till risk för föroreningar i dricksvattnet

2:32 min

Försvarsmakten kände i flera år till att brandsläckningsskum kunde förorena grundvatten med PFAS-ämnen innan föroreningar hittades i dricksvattnet i Kallinge i Blekinge 2013. Det visar en granskning som P1-programmet Kaliber har gjort.

– Det är klart man är orolig för det. Jag vet själv, jag har fått svart på vitt hur mycket av de här kemikalierna jag har i min kropp. Jag vet hur mycket mina barn har i sig, säger Herman Afzelius, boende i Kallinge. Han drack det förgiftade vattnet i åratal.

PFAS-utsläppen pågick i decennier och Försvarsmakten har tagit på sig ansvaret, men säger att man följt lagar, regler och anvisningar när man övat med släckskummet. Trots det har alltså PFAS-kemikalier läckt ut. Kaliber har tagit del av ett dokument med anvisningar från tillverkaren av släckskummet, ett säkerhetsdatablad, från 2004. Där står det under punkten Miljöskyddsåtgärder: ”Vid övning, undvik spridning till ytvatten- och grundvattensystem samt till mark.”

– Man har säkert följt det. Alltså, min bild är ju att vi följde alla regler, alla anvisningar som gällde vid tillfället. Och sen är det ytterst beklagligt att det ändå läckte ut, säger Tommy Petersson, chef för flygflottiljen F17.

Kalibers granskning visar också att Försvarsmakten i flera år kände till att släckskummet kunde förorena grundvattnet. 2008 och 2009 upptäcktes förhöjda nivåer av PFAS-ämnen i grundvattnet nära brandövningsplatserna på före detta F14 i Halmstad. Men det ledde inte till att Försvarsmakten direkt undersökte grundvattnet vid sina andra brandövningsplatser runt om i Sverige.

– Nej, och jag kan inte svara på vilka direktiv som gavs då. Om jag får våga mig på en försiktig gissning, tror jag att både vi och övriga myndigheter famlade nog efter vägledning vid den tiden, säger Jakob Gille, stabschef på Ledningsstabens Totalförsvarsavdelning.

Ett par år senare, 2011, görs en tillsyn på F17 i Kallinge. I protokollet står det ”Behov finns att provta brandbilar och mark samt grundvatten på grund av tidigare användning av skumsläckmedel innehållande nu förbjudna ämnet PFOS.”

Men proverna på grundvattnet togs inte och föroreningarna upptäcktes av Länsstyrelsen hösten 2013.

– 2011 så var frågan väckt inom både Försvarsmakten och hos Generalläkaren. Sen kan det ta lite tid innan man kommer igång för vi är en statlig myndighet som precis som alla andra måste upphandla konsulter och så vidare, säger Jakob Gille på Försvarsmakten.

PFAS-föroreningarna upptäcktes alltså i dricksvattnet i Kallinge först 2013. Länsstyrelsen gjorde provtagningar efter att föroreningar hittats i dricksvattnet i Tullinge och Uppsala.

– Här det ju så uppenbart att F17 inte har gjort sitt jobb. Hade de gjort sitt jobb hade det inte hamnat i grundvattnet i över huvud taget. Det är bedrövligt, säger Herman Afzelius, som är ordförande för PFAS-föreningen i Kallinge.