Oro bland föräldrar när resursskolor får mindre pengar

3:21 min

Runt 600 elever med neuropsykiatriska funktionshinder i Stockholm kan stå utan skola när läsåret tar slut. Orsaken: elever har mist det särskilda stödet resursskolor får utöver skolpengen.

Det är pengar som skolorna ofta är beroende av.

Ilskan och oron är påtaglig bland föräldrar till sammanlagt 600 barn med till exempel ADHD och autismspektrum. Eleverna går på någon av Stockholms  fristående resursskolor – en av dem är Lunaskolan.

– Han skulle inte klara att tvingas tillbaka till vanlig skolgång, säger Christian Wettergren, som har en son som går i resursskolan Luna Södra.

Skolorna får ett extra tilläggsbelopp utöver skolpengen för varje barn för att kunna ordna med det extra stöd som eleverna behöver.

Pengarna söks för varje barn enskilt och det senaste året har
antalet avslag ökat kraftigt, enligt Christian Wettergren.

Helen Moqvist, enhetschef på utbildningsförvaltningen, säger till P4 Stockholm att förändringarna gjorts för att alla ansökningar ska behandlas på ett likadant och rättssäkert sätt.

– Men jag beklagar om någon förälder känner oro. Det finns också resursskolor som kontaktat oss med sina farhågor och där kommer vi föreslå en tillfällig ersättning för just de skolorna, säger Moqvist.

– Vi vill inte att någon skola ska behöva lägga ner sin verksamhet till följd av minskade tilläggsbelopp, säger Helen Moqvist till P4 Stockholm.

Enligt Christian Wettergren kan det bli stora problem på Lunaskolan.

– Sker ingen förändring kan 600 barn bli tvingade att gå tillbaka till undervisning i storklass, säger han.