Mars

Mars syrehalt varierar

0:44 min

Syrehalten i atmosfären på Mars tycks variera kraftigt över tid, visar en ny studie med forskare från bland annat Luleå tekniska universitet.

Under cirka sex år har Nasa:s farkost Curiosity tagit prover och analyserat atmosfären vid Gale-kratern på Mars.

När resultaten nu redovisas konstaterar forskarna att mängden syre varierar säsongsmässigt.

Under ett marsår, som motsvarar ungefär två jordår, stiger syrehalten i atmosfären på Mars med så mycket som 30 procent på våren och sommaren, för att sedan sjunka under hösten.

Vad detta beror på vet man fortfarande inte. Totalt sett så består atmosfären på Mars till ungefär 95 procent av koldioxid.


Referens: Trainer et al. "Seasonal variations in atmospheric composition as measured in Gale Crater, Mars". Journal of Geophysical Research: Planets, 2019. Doi.org/10.1029/2019JE006175.