Hälso- och sjukvård drabbas

Mutor hotar FN:s globala mål

2:02 min

Korruptionen i världen försvårar radikalt möjligheterna att nå målen i Agenda 2030 om en hållbar global utveckling.

Det gäller inte minst inom hälso- och sjukvården där bland annat vaccinationsprogram till följd av korruption tappar fart och spädbarnsdödligheten ökar.

Det säger Institutet mot mutors generalsekreterare Natali Engstam Phalén:

– Korruption innebär att pengar som ska gå till exempelvis vård försvinner. Globalt beräknar WHO att ungefär sju procent av pengar som är öronmärkta för sjukvård går förlorade till följd av korrupt agerande.

Sju procent av hälso-och sjukvårdens globalt avsatta resurser motsvarar tusentals miljarder kronor som årligen enligt världshälsoorganisationen WHO:s beräkningar försvinner till följd av mutor och bedrägerier. Alltså bara inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Av allt vaccin som levereras till sjukhus försvinner på så sätt mellan en halv och 15 procent enligt Center for Global Development. Det gör att vaccinationsprogram tappar fart och att exempelvis spädbarnsdödligheten ökar.

– Det har till och med förekommit fall där farliga eller kontraproduktiva mediciner släppts ut på marknaden med hjälp av mutor.

Institutet mot mutor visar i en sammanställning hur antikorruptions- arbetet är en förutsättning för att lyckas i samtliga av de 17 delmål som är uppsatta i FN:s antagna Agenda 2030 för en hållbar utveckling. I fråga om allt från rent vatten, minskad fattigdom, skolgång och alltså hälso- och sjukvård.

Biståndsorganisationen Sida har under senare år kraftigt utökat antalet personer som arbetar direkt eller indirekt mot korruption i biståndsländerna.

Delvis för att just det arbetet har breddats till att numera gälla inom alla områden, säger Klas Rasmussen, antikorruptionsexpert vid Sida:

– Vi har alltid jobbat med att stärka oberoende press och media, det civila samhällets watch dog-funktioner. Men nu ser vi än mer hur man systematiskt måste integrera de ansatserna i alla sektorer och områden. Till exempel fullt ut även i hälsobiståndet.