Försvarsministern oroad

Vill se myndighet för psykologiskt försvar

1:31 min

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) är bekymrad över att uppgifter i svenska medier plockas upp och utnyttjas i exempelvis rysk desinformation.

Försvarsministern menar att medierna behöver rustas bättre för en krissituation.

– Jag ser ju hur läget ser ut idag där oerhört mycket aktivitet pågår i sociala medier och i andra sammanhang som används i vissa syften för att komma åt oss och splittra samhällen. Och det är ju bara en försmak av vad det kan bli i en reell krissituation, säger Peter Hultqvist.

Svenska medier behöver förbereda sig på hur de skulle agera om det blev en reell kris, till exempel om Sverige skulle angripas, menar Hultqvist. Han välkomnar också förslaget om att inrätta en ny myndighet för psykologiskt försvar, något som just nu utreds.

– Jag tror det är viktigt att vi får en myndighet för psykologiskt försvar i Sverige där man kan ha en direkt kanal där man från statsmakten ger information om att det är det här som gäller i olika lägen och som folk kan känna att de kan lita på. Men här gäller också att medierna är förberedda på en sån situation så att man inte hamnar i ett läge där man kan utnyttjas av fientliga krafters syfte, säger Peter Hultqvist.