Landsmöte

L vill strama åt reglerna för religiösa friskolor

1:20 min

Liberalerna vill strama åt reglerna för religiösa friskolor. Alla organiserade konfessionella inslag från skolans sida måste ske utanför själva skoldagen slog partiet fast på sitt pågående landsmöte nu ikväll. Men frågan väckte debatt bland ombuden.

– Vi kan inte vara de som ivrar för förbud, direkt när det är någonting vi tycker är obekvämt. För intolerans är osvenskt. Rätten till religion är lika viktig som rätten ifrån, sa ombudet Simona Mohamsson.

Men Roger Haddad från partistyrelsen försvarade en sammanhållen skoldag utan konfessionella inslag.

– När skolinspektionen är ute och granskar så upptäcker man att flera skolor, oavsett om det är kristen eller muslimsk profil, inte följer skollagen. Och när man frågar eleverna så säger de till skolinspektionen att de upplever inte att det är frivilligt, utan att det är obligatorisk moment.

Frågan om slöjförbud, som blev en stor fråga på förra landsmötet kom också upp ikväll i en motion, men röstades ner även den här gången.  Däremot röstade ombuden för att skärpa partiets linje gällande mobilförbud i skolan. Det ska inte bara gälla i klassrummen utan även i skolornas omklädningsrum.

– Att bli fotograferad, helt eller delvis avklädd i omklädningsrummen är brottsligt, det vet vi. Problemet är att det görs, och det sprids så snabbt till tusentals följare, och vi behöver motverka problemet innan det händer, inte brottsföra när det har hänt, sa Lovisa Aldrin, ombud från Västsverige.