Äldre finsktalande missgynnas

Det är få kommuner i Sörmland och i landet i övrigt som satsar på äldreomsorg med finsktalande personal.
Samtidigt ökar antalet äldre finskspråkiga. Det visar en utredning som socialsstyrelsen har gjort. I Sörmland är det bara Eskilstuna, Trosa och Nyköping som satsat speciellt på äldre finskspråkiga personer. I Nyköping försöker man placera äldre på särskilda boenden med finsktalande personal. På Spångagården i Eskilstuna finns 8 platser för äldre finskspråkiga dementa och en dagverksamhet. Trosa har ett servicehus med finsktalande personal. Strängnäs kommun bidrar med pengar till en finsk pensionärsförening.