”Fel riktning”

Större problem med korruption i Norden

2:02 min

Sverige och övriga länder i Norden ses i internationella sammanhang som länder med låg korruption men enligt organisationen Transparency International har länderna fått allt mer problem.

– Det vi har sett är att tyvärr har det gått i fel riktning. Det har kommit fler sådan typer av affärer och exemplen är ju Swedbank, Ericsson och vi får väl se vad som händer med SEB här i veckan då, säger Ulrik Åshuvud är ordförande för Transparency International Sverige.

Enligt Ulrik Åshuvud har de nordiska länderna under senare år drabbats av allt större problem med korruption.

Samtidigt har de nordiska länderna låg upplevd korruption när organisationen rankar länderna i sitt så kallade korruptionsindex, Danmark ligger på första plats och Sverige och Finland delar tredjeplats.

– De nordiska länderna har över lång tid haft låg korruption, paradoxen blir att vi har de kanske största skandalerna i närtid inom banksystemet och vissa svenska och nordiska företag som då exporterar korruption.

I ett gemensamt uttalande som togs av de nordiska representanterna på Transparency Internationals årsmöte i helgen påtalas paradoxen som enligt Ulrik Åshuvud beskrivs som problem i samhällets topp.

– I offentlig sektor är vi tack och lov fortfarande förskonade och det beror på ett antal principer vi haft under lång tid, offentlighetsprincip, möjlighet till insyn, möjlighet till fria journalister som kan jobba aktivt. Men paradoxen kvarstår när man tittar på banksektorn, finanssektorn och företag som etablerar sig i utlandet. Där sticker vi ut negativt med stora affärer, stora skandaler som varit över tid.