P4 Väst granskar badhusbygget

Inget spadtag – trots tyskt spa och 34 badhusresor

2:12 min

Trots 34 badhusresor finns inget nytt badhus i Uddevalla. Kommunen har rest på studieresor både i Sverige och utomlands. En av fakturorna som P4 Väst tagit del utav är en resa till Tyskland för 70 000 kronor.

Katarina Hansson som är förvaltningschef på kultur och fritid fick i sista stund hoppa av Tysklandsresan, men hon försvarar att de andra tjänstemännen åkte.

Detta trots att kommunen redan då hunnit besöka 21 andra badhus.

– Det här gjorde man för att skaffa kunskap om bad. Sedan är det oturligt att man inte byggde ett badhus på Walkesborg, säger hon.

Kommunföreträdarna har besökt bland annat badhus i Norge, Danmark och inte minst Tyskland i syfte att studera allt från innehåll till utformning inför det nya badhuset på Walkesborg.

– Vi har med resorna byggt upp en kunskapsbank, men den har man ju kastat i sjön nu när man rivit upp beslutet att bygga på Walkesborg, säger Annelie Högberg (S), som i många år satt som ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.