Internt dokument

Ungsvenskarna: Omöjligt rösta på SD med gamla politiken

2:12 min

Det var Sverigedemokraternas åsikter i flera frågor som fick unga att rata partiet i det senaste valet. Den slutsatsen drar ungdomsförbundet i ett internt dokument som Ekot har tagit del av.

Ungsvenskarnas eftervalanalys har inte offentliggjorts, men presenterats för partiets högsta ledning. Ekot har tagit del av de slutsatser som rör politiken.

Ungdomsförbundet pekar ut en handfull ståndpunkter som man anser att Sverigedemokraterna bör förtydliga eller slopa, eftersom de i valet blev en belastning i synnerhet gentemot unga väljare.

Det handlar om det omdebatterade kravet att gränsen för fri abort ska sänkas från dagens 18 veckor till 12, motståndet mot att samkönade par får adoptera barn, liksom förslaget att inte tillåta dubbla medborgarskap. Även åsikten om frivillig inkomstdelning mellan makar bedöms ha varit ett problem när det gäller unga röster.

De här frågorna var viktiga för många unga i det senaste valet, och Sverigedemokraternas hållning ”gjorde det omöjligt för dem att rösta på oss”, konstaterar Ungsvenskarna i det dokument som Ekot har läst.

Inför landsdagarna föreslår partistyrelsen att partiets politik ska ändras på de här områdena.

Som Ekot har berättat tidigare vill ledningen att partiet ska ställa sig bakom dagens abortlagstiftning, med fri abort till och med vecka 18, liksom att säga ja till att även samkönade par ska kunna prövas som adoptivföräldrar.

Man vill också sluta att driva frågan om att slopa möjligheten till dubbla medborgarskap. Partistyrelsen tydliggör också att SD inte driver frågan om frivillig inkomstdelning och sambeskattning. 

Det är inte bara Ungsvenskarna som har lyft de här frågorna internt, utan det finns en bred samsyn om att det är rätt att göra positionsförändringar, säger den avgående gruppledaren Mattias Karlsson.

– De förändringar vi gör är ett resultat av de analyser vi gjort och den interna dialog vi haft sedan valet. Det var ett antal frågor man upplevde från hela partiorganisationen som gjorde att vi hamnade efter, vi tappade fokus, och det har också visat sig att det inte har varit möjligt att komma fram, att nå konkreta resultat i de målsättningar man har, genom den inriktning vi har haft, säger Mattias Karlsson.

Att ge upp motståndet mot att samkönade par får adoptera är en av de större omsvängningarna, enligt Mattias Karlsson. Ett konservativt parti bör ha en försiktighetsprincip när det gäller beslut som rör barn, säger han.

– Men nu har det gått en ganska lång tid. Det finns ett statistiskt underlag att göra undersökningar på för att kunna utvärdera det. Det finns inga, vad vi kan hitta, starka belägg för att det här skulle vara skadligt för barn, och då är det rimligt att man anpassar politiken efter det.