Efter regeringens förslag

Lagrådets besked: Ja till hemlig dataavläsning

0:42 min

Lagrådet ger klartecken till regeringens förslag om hemlig dataavläsning.

"Det underlag som presenteras är tillräckligt för att motivera att hemlig dataavläsning införs som ett nytt hemligt tvångsmedel", skriver Lagrådet.

Lagrådet betonar dock att det bör göras en ingående utvärdering av "behovet, nyttan och proportionaliteten" innan det fattas beslut om huruvida lagstiftningen - efter fem år - ska förlängas eller permanentas.

Hemlig dataavläsning innebär att brottsbekämpande myndigheter som till exempel polisen bereder sig tillgång till teknisk utrustning och tar del av de uppgifter som finns i den tekniska utrustningen.

Hemlig dataavläsning ger även polisen möjlighet att aktivera den tekniska utrustningens mikrofon, kamera och GPS-funktion för att kunna se var utrustningen befinner sig.

Skillnaden mellan hemlig dataavläsning och till exempel hemlig avlyssning eller övervakning som redan idag används av polisen är att dataavläsning kommer åt information inne i teknisk utrustning medan hemlig avlyssning eller övervakning utförs med hjälp av extern teknik som tillhör och monterats av polis eller annan brottsbekämpande myndighet.