Klimatskatt

Skatt på biodrivmedel kan påverka klimatpolitiken

2:11 min

Det ser just nu ut som att skattebefrielsen på biodrivmedel kan försvinna på grund av EU-regler. Det skulle göra att Sverige får mycket svårare att nå klimatmålen för transportsektorn, enligt Energimyndigheten.

– Det kommer bli svårare. Skulle skattebefrielsen försvinna så skulle utsläppen inte minska i den takt som behövs för att nå 70 procent minskade utsläpp från inrikes transporter till 2030, säger Jenny Näslund, handläggare på Energimyndigheten, till Ekot.

I Sverige är i dag biodrivmedel, så som biodiesel och E85, skattebefriade. Sverige har tillstånd för det från EU.

En stora del av till exempel kollektivtrafiken kör på just dem, för att minska klimatutsläppen.

Biodrivmedel kan minska utsläppen av koldioxid med uppemot 95 procent, jämfört med fossila drivmedel.

Men EU-regler som ska träda i kraft vid årsskiftet 2020/2021 kommer i sådana fall förbjuda Sverige att ha en sådan skattebefrielse som idag.

Därmed skulle alltså biodrivmedel bli ännu dyrare.

– Det ser vi som väldigt allvarligt, eftersom vi använder väldigt mycket biodrivmedel. Det blir enormt mycket ökade kostnader eller i värsta fall att vi måste gå tillbaka till fossila drivmedel, säger Leif Magnusson, som jobbar med kollektivtrafik på Västra Götalandsregionen, till Ekot.

Vad kan det då betyda?

– Det betyder att koldioxidutsläppen från vår verksamhet ökar dramatiskt, säger han.

EU:s regler finns bland annat eftersom man vill styra om till satsningarna på andra slags biodrivmedel än de som tillverkas av livsmedel som socker och raps.

EU vill styra om till det som kallas andra generationens biodrivmedel, som produceras av avfall, för att de anses vara bättre och ska prioriteras.

EU vill bland annat inte att produktionen av biobränsle ska konkurrerar med livsmedelsproduktion eller äventyrar den biologiska mångfalden.

Men Pål Börjesson, som är professor i miljö- och energisystem vid Lunds Universitet, håller inte med EU.

– Det är ingen större skillnad mellan första och andra generationens biodrivmedel i dagsläget. I ett längre perspektiv när vi kanske behöver allt mer åkermark för livsmedelsproduktion då kan bilden bli en annan. Men det är ganska lång dit, säger han till Ekot.

Han säger att skattebefrielsen på alla biodrivmedel är viktig för att biodrivmedlen ska användas.

– Vi har utvecklat biodrivmedel som är helt beroende av den här skattebefrielsen. Biodrivmedel måste vara minst i klass med fossila, eller helst lite billigare, för att den stora breda allmänheten ska välja det här.

Han tror heller inte att det kan leda till att omställningen till eldrift i stället går fortare och att det på så sätt minskar utsläppen.

– Nej, det tror jag inte. För att utvecklingen av elbilar styrs inte av hur tillgången på biodrivmedel ser ut, säger Pål Börjesson.