Rapport från SKL

Regionerna köper in mer ekologiskt livsmedel

2:22 min

Landets regioner köper in allt mer ekologiska livsmedel. Men de regionala skillnaderna är stora, visar en ny rapport från SKL.

Enligt rapporten från SKL så har andelen ekologiska livsmedel som regionerna köper in till framförallt folkhögskolor, sjukhus och äldreboenden tredubblats på tio år, och rikssnittet ligger nu på drygt 40 procent.

Regeringens mål är att 60 procent av alla livsmedel inom offentlig sektor ska vara ekologiska år 2030, en siffra som Region Kronoberg nästan når upp till redan nu med sina 59,4 procent.

– Det är naturligtvis roligt att vi har lyckats, för det är ett mål vi har haft att ha en hög andel ekologiska livsmedel. Vår personal har kämpat bra och vi har tillskjutit de medel som behövs för det, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Kronoberg.

Men hur stor andel av regionernas inköpta livsmedel som är ekologiskt varierar stort mellan regionerna. Region Västerbotten är sämst i klassen, där bara 22,2 procent av maten är ekologisk.

Emma Lindqvist (MP) är regionråd med ansvar för miljö, klimat och hållbarhet på Region Västerbotten. Enligt henne beror regionens låga andel ekologiska livsmedel delvis på en regional brist på tillgång till just ekologiska alternativ.

– Det har inte funnits tillgång när vi ska köpa in, mängderna har inte funnits. Det måste betyda att vi måste få fler producenter i norra Sverige att producera ekologiskt, säger hon.

Regionerna kan nå miljömål på olika sätt, till exempel öka andelen närproducerat, minska matsvinnet eller dra ner på köttkonsumtionen, enligt Ann-Sofie Eriksson, sektionschef på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL.

– Västernorrland till exempel har minskat sina utsläpp från köttkonsumtion med nästan 30 procent, det motsvarar nästan 400 ton. Ekologiska livsmedel har ju påverkan på biologisk mångfald och kemikaliefrågor. Så man kan använda olika sätt, men man har lyft frågan hur man kan minska klimatpåverkan och då har man jobbat med livsmedelsfrågan, säger Ann-Sofie Eriksson.

Rapporten, där SKL genom sex indikatorer jämför de 21 regionernas klimat- och miljöarbete, visar också bland annat att antibiotikaförskrivningen har minskat med en fjärdedel på tio år och att runt 90 procent av regionernas kollektivtrafik körs på förnybara drivmedel.