Ny rapport

Ökad produktion av kol och olja hotar klimatmål

2:04 min

De globala planerna på att utvinna fossil energi de kommande tio åren kan leda till en global temperaturökning på mer än tre grader, visar en ny analys från flera forskningsinstitut.

Däribland Stockholm Environment Institute, där Måns Nilsson är VD:

– Vi ser att med planerad produktion av olja, kol och gas de närmaste åren, så kommer vi släppa ut 50 procent mer växthusgaser än vad som skulle vara i linje med tvågradersmålet, säger Måns Nilsson.

– Ser vi till 1,5 gradersmålet i Parisavtalet, så kan utsläppen bli 100 procent mer an vad som vore i linje med det. Så det finns ingen samstämmighet mellan det man planerar släppa ut och vad man lovat på klimatsidan, säger Måns Nilsson.

Rapporten visar på en stor klyfta mellan de globala planerna för att utvinna mer kol, gas och olja fram till 2030, och de frivilliga klimatlöften länder gav i samband med Parisavtalet. Många av dessa bygger på beslut som ännu inte fattats. Istället väntar ökande koldioxidutsläpp och stigande global medeltemperatur. Över tre grader, enligt Måns Nilsson.

Men efter decennier av forskarbesked om klimatutvecklingen och decennier av politiska förhandlingar, hur är det möjligt att den här utvecklingen fortgår?

– Det har inte riktigt varit fokus på det, säger Måns Nilsson.

– Därför har vi med våra partner velat belysa den fossila sidan, tillförselsidan. Klimatdiskussionen har mycket handlat om förnybar energi, energieffektivitet, utsläpp från transporter och så vidare. Men hela tiden har det här systemet av fossil energi tuggat på, fortsätter Måns Nilsson:

– Det finns ju jättestarka ekonomiska och politiska intressen bakom det. Det är de låsningarna vi måste börja titta på nu.

Samtidigt är det få länder som bidrar mest till den ökade fossilproduktionen. Nio länder står för två tredjedelar av koldioxidutsläppen genom sin produktion av kol olja och gas:

– Vi har ändå ett begränsat antal stora producentländer som producerar väldiga mängder fossila bränslen. Att hjälpa dem ställa om och skapa incitament i handelssystem för att få dem att ställa om. Jag tror fokus måste hamna mer där, ja, säger Nilsson.

Ett sätt att bromsa den fossila energiproduktionen, är att få bort statliga subventioner och skattelättnader Men det krävs också att investerare tänker om, säger Måns Nilsson:

– Vi ser att finansmarknader idag inte prisar in riktigt risken att investera i fossila tillgångar. Det tycks inte som finansmarknaden på riktigt tror vi kommer göra något åt klimatet.

– Det tycker vi är anmärkningsvärt och intressant. Men om man tar klimathotet på allvar och de internationella klimatåtagandena på allvar så bör vi se en mycket högre risknivå i de här investeringarna. Det tror jag skulle kunna skifta kapital bort från fossil utveckling, avslutar Måns Nilsson som är VD för SEI.

Ett 50-tal forskare från flera forskningsorganisationer har medverkat till rapporten ”The Production Gap Report”, däribland FN-organet UNEP, norska CICERO och Stockholm Environment Institute.