Norrbotten och narkotikan

Så fungerar anonyma nätverket Darknet

2:09 min
  • Darknet är ett samlingsbegrepp för delar av internet som är mer svåråtkomliga än vanliga hemsidors adresser och där användarna är anonyma.
  • Anonymiteten inom Darknets olika nätverk tilltalar kriminella, men anonymiteten används också till exempel av invånare i förtryckta länder för att kunna kommunicera fritt och komma åt ocensurerat material.
  • "Det skyddas av ett lager av kryptering", säger Martin Lundgren som är doktorand i informationssäkerhet, när han förklarar vad darknet är och hur det fungerar.