Framgångsrik metod

Ny mötesmodell har sänkt sjuktalen i Torsås och Vimmerby

1:30 min

I både Torsås och Vimmerby kommun har en särskild typ av möten visat sig sänka sjuktalen. Projektet kallas 4-Ess – Smart samverkan i Småland Sydost.

En fast mötestid varje vecka med den som är sjukskriven har lett till att sjuktalen sänkts. Mötet är lett av chefen, men även Försäkringskassan och företagshälsovården är med. Ett möte som styrs av en särskild samtalsmodell.

– Majoriteten har varit positiva. Man känner att man blivit hörd och sedd, säger Matilda Rainford som är HR-specialist i Torsås.

Modellen bygger på att alla ska känna delaktighet i den handlingsplan som tas fram.

– Handlingsplanen handlar antingen om återgång i arbete eller om att undvika sjukskrivning.