Svårt för funktionshindrade att få sjukersättning

17 min

Personer med funktionsnedsättning, som inte kan försörja sig genom att jobba, kan få så kallad aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Men när de fyller 30 år och ska ut på arbetsmarknaden hänvisas de ofta till att söka försörjningsstöd, med en oviss privatekonomisk framtid som följd.

Reportage och intervju med socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi samt juridikprofessor Ruth Mannelqvist.