Efter Kalibers avslöjande

Fiskare ber om kontroll av alla fångster

2:32 min

Efter avslöjanden av felrapportering av fiskefångster vill nu fiskeorganisation Swedish Pelagic Federation, SPF, att myndigheterna kontrollerar samtliga fångster av sill och skarpsill.

– Vi har haft samtal med Havs- och vattenmyndigheten där vi har krävt eller önskat att få hundraprocentiga kontroller av det pelagiska fisket, säger Anton Paulrud är vd för SPF.

Han pratar också om kontrollanter ombord på båtarna och att utveckla ett system med fiskeräknande kameror för att kunna bli mer säkra på vad de har i fångsten.

Det handlar om det storskaliga fisket i Östersjöns öppna fria vattenmassa. De riktigt stora båtarna som kan ha långt över tusen ton fisk i lasten. Fångst som lämnas i Skagen för att framför allt bli fiskmjöl.

Vid P1-programmet Kalibers granskning tidigare i höst av närmare 100 kontroller som gjorts av danska Fiskeristyrelsen från de tre senaste fiskeperioderna visade det sig att yrkesfiskarna tagit upp drygt 50 procent mer skarpsill ur Östersjön och drygt 50 procent mindre sill än vad de själva uppgett i sina fångstrapporter. Det handlar om fisk som har lämnats av svenska fiskare i Danmark.

De här felaktiga fångstrapporterna ligger sen till grund för politiska beslut om hur mycket av olika fiskar som får tas upp ur haven varje år.

I Danmark har diskussionerna om de felaktigt rapporterade fångsterna lett till att de som köper fisk från de här stora fartygen också ska kontrollerna lasterna för att se vad det är för fisk de faktiskt köper – något som införs efter nyår.

Under fiskesäsongen hösten 2018 och våren 2019 så startade svenska Havs-och vattenmyndigheten ett utökat samarbete med danska Fiskeristyrelsen i danska hamnar – ett samarbete som de nu vill utöka med fler kontroller.

Men att kontrollera varenda fartygsfångst som kommer i land är inte något Havs- och vattenmyndigheten tänker sig.

– Det gör vi utifrån egna bedömningar. Vi bedriver inte kontrollverksamhet utifrån önskemål av andra intressenter, säger Niclas Törnell avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten.