Ny svensk undersökning

Ätstörningar hos gravida riskerar barnens hälsa

1:59 min

Barn till mammor som har ätstörningar när de är gravida riskerar att födas för tidigt och få små huvuden.

Resultaten kommer från ny stor undersökning vid Karolinska Institutet. Studien presenteras i forskningstidskriften Jama Psychiatry i veckan. Tove är en av alla de kvinnor som fick tillbaka sin ätstörning när hon blev gravid.

– Att vara gravid och se kroppen förändras det kan vara jobbigt för alla, oavsett om man haft en ätstörning eller inte. Men har man dessutom en ätstörning som genererar väldigt mycket ångest kring viktuppgång så blir det väldigt tufft, säger hon.

Den nya studien från Karolinska Institutet är den största studien som gjorts på gravida kvinnor som har ätstörningar. Studien är gjord på 7 000 kvinnor som fått barn och som har eller har haft anorexi, bulemi eller andra typer av ätstörningar. Dom jämförs med en kontrollgrupp på 1,2 miljoner nyblivna mammor utan ätstörningar. Ängla Mantel, är ST-läkare i gynekologi och obstretik. Hon har gjort studien och sett att kvinnor med ätstörningar har en ökad risk för komplikationer under graviditeten.

– Då har vi kommit fram till att kvinnor som har haft en ätstörningsdiagnos löper en ökad risk att drabbas av vissa graviditetskomplikationer. Till exempel Hyperemesi, som är en svår typ av graviditetsillamående som kan leda till påverkad saltbalans i kroppen. De riskerar också ökad risk för anemi, det vill säga blodbrist under graviditeten, säger Ängla Mantel.

Studien har också visat ätstörningen kan påverka barnet, säger Ängla Mantel.

– Dels så är det ju den här prematuriteten – att födas för tidigt innebär en ökad risk för direkta komplikationer direkt efter förlossningen, men också på lång sikt
Sen har vi också funnit att barnen till dom här mödrarna är små för tiden, mindre än förväntade och också har ett minskat huvudomfång säger Ängla Mantel.

Forskaren Ängla Mantel, kan inte säga hur det här påverkar barnen senare i livet, men det är något dom ska följa upp i nästa studie.
Tove som fick tillbaka sin ätstörning under graviditeten sökte tidigt hjälp från mödravården. För henne hjälpte lätta knep, som att backa upp på vågen, så att bara barnmorskan såg vad hon vägde. Hon fick också samtalsstöd. Idag är hon mamma till två friska barn.

– Att be om hjälp och få hjälp av en barnmorska som kan stötta en, det är det bästa rådet jag kan ge säger hon.