Arbetskraftsinvandring

Riksdagsmajoritet vill stoppa spårbyte för asylsökande

2:14 min

Det finns nu en majoritet i riksdagen som vill stoppa det som kallas spårbyte, det vill säga att asylsökande som fått avslag ändå kan vara kvar i Sverige för att söka arbetstillstånd. Nu vill Kristdemokraterna liksom Moderaterna ta bort den här möjligheten.

– Problemet är ju att det här spårbytet används som ett sätt att kringgå exempelvis ett utvisningsbeslut, säger Kristdemokraternas migrationspolitiska talesperson Hans Eklind.

Det var 2008 som alliansregeringen gjorde upp med Miljöpartiet om nya regler för arbetskraftsinvandring. Då infördes det som kallas spårbyte.  Personer som fått avslag på sin ansökan, men som jobbat under asyltiden, och har ett erbjudande om fortsatt arbete, kan i vissa fall på så sätt ändå stanna i Sverige och fortsätta arbeta.

De senaste fem åren har allt fler som fått nej på asylansökan försökt att byta spår. Förra året avgjordes drygt 2700 ärenden och samma år fick drygt 1300 personer arbetstillstånd på det här sättet.

Men en majoritet i riksdagen vill nu alltså ta bort den här möjligheten. Sedan tidigare är både Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna emot principen att asylsökande som får nej i stället söker arbetstillstånd. Moderaterna som förra veckan aviserade skärpt politik kring arbetskraftsinvandring landar i samma ståndpunkt.

– Det skapar ju helt enkelt en otydlighet kring det svenska migrationsregelverket, där det inte är tydligt hur asylspåret skiljer sig från övriga spår och där man också sänder signalen att man kan komma hit, söka asyl utan asylskäl och sen byta spår till arbetskraftsinvandring, säger Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard.

Frågan om spårbyte var även uppe och debatterades på Liberalernas landsmöte förra helgen. Partiet öppnar nu för att strama åt regelverket.

Samtidigt har Vänsterpartiet en mer positiv hållning än tidigare. Och det är framför allt Centerpartiet och Miljöpartiet som är varma förespråkare för den här möjligheten för asylsökande.

– Jag ser ingen motsättning, jag ser inget problem. Har man ett arbete och kan bidra till det svenska samhället, tycker jag i grunden att det är väldigt bra, säger Centerpartiets migrationstalesperson Jonny Cato.

Rasmus Ling som är Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson anser att spårbyte är ett pragmatiskt sätt att förhålla sig till hur verkligheten ser ut.

– Människor har kommit hit och sökt asyl, men sen kan man på plats komma in, bli självförsörjande på eget arbete, och då tycker vi att det är en möjlighet som är bra, och som gynnar både den enskilda, företagen, men också samhället i stort, säger han.

Hur det kommer att gå i frågan är ovisst. Diskussion pågår i den parlamentariska kommittén som ska ta fram ny migrationspolitik. Justitieminister Morgan Johanssons förhoppning är att de fyra Januaripartierna ska kunna hitta en gemensam hållning.

– Jag vill lösa så mycket som möjligt innanför januariöverenskommelsen, det är ändå min huvudinriktning, säger han.