Mobilvanor

Forskaren Gita Hedin: 16-åringar efterlyser regler för skärmtid

2:22 min

Sömn är viktigt och mobiltelefonerna kan störa den på grund av känslan att alltid vara tillgänglig. Gita Hedins forskning visar att 16-åringar vill få hjälp med att sätta upp regler för sin skärmtid.

Vi kanske inte kallar det skärmtid och regler hemma utan vi försöker få in det naturligt i vardagen genom att bryta med andra aktiviteter.