Skadedjursproblem

Silverfiskar hotar konsten – nu byggs museet om

2:04 min

Göteborgs konstmuseum har sedan många år kämpat med dåligt anpassade lokaler och skadedjur, där flera rum inte kan användas på önskat sätt.

Ett förslag på om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum har nu fått grönt ljus av kommunstyrelsen i Göteborg. En plan som hoppas få bukt med ett besvärligt skadedjursproblem.

– Vi har sedan en tid tillbaka en del problem med skadedjur i verksamheten och för att inte skadedjuren ska kunna göra åverkan på konstverken så behöver vi ha en ganska omfångsrik hantering av detta, säger Anna Hyltze tillförordnad museichef.

Hyltze talar om den långsprötade silverfisken som gärna äter på organiskt material, vare sig det är dyrbar konst eller ej.

– Det går ganska stora resurser, pengar men också personal för att kunna säkerställa verken och deras miljö här på museet. Vi upplever i dag att vi är ganska begränsade i vår verksamhet,  säger hon.

Stora delar av museet når i dagsläget inte upp till internationella krav, berättar Hyltze. Med det kommunala fastighetsbolaget Higab har de gjort gjort en förstudie med förslag på om- och tillbyggnad till en kostnad av drygt 800 miljoner kronor.

– Vi har arbetat med den här förstudien sedan 2013, det har gått en del tid sedan dess. Vi ser att vi står lite vid ett vägskäl, utifrån hur verksamheten bedrivs och kan vi inte säkerställa en om- och tillbyggnad får vi tänka oss andra verksamhetsinriktningar för för hur museet ska kunna arbeta, säger Anna Hyltze.

Kommunstyrelsen beslutade under onsdagen att gå vidare med förslaget. Men frågan om hur finansiering ska gå till kvarstår. Göteborgs kommun ser att en extern finansiering, till exempel från statligt och regionalt håll kan behövas.