Politikerna hoppas på mer pengar till Göteborgs konstmuseum

1:40 min

Göteborgs konstmuseum har sedan många år kämpat med dåligt anpassade lokaler och skadedjur, där flera rum inte kan användas på önskat sätt.

Ett förslag på betydligt mer pengar till en om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum fick på onsdagen grönt ljus av kommunstyrelsen i Göteborg.

Med en klimatanpassning och renovering blir det i första hand bättre miljö för konstverken men det ökar också chansen att få bukt med  skadedjursproblemen.

– Vi har sedan en tid tillbaka en del problem med skadedjur i verksamheten och för att inte skadedjuren ska kunna göra åverkan på konstverken så behöver vi ha en ganska omfångsrik hantering av detta, säger Anna Hyltze tillförordnad museichef.

Hyltze talar bland annat om den långsprötade silverfisken som kan äta organiskt material som papper, färg och textilier i dyrbara konstverk.

Just dessa djur klarar dessutom torra miljöer.

– Det går ganska stora resurser, pengar men också personal för att kunna säkerställa verken och deras miljö här på museet. Vi upplever i dag att vi är ganska begränsade i vår verksamhet,  säger hon.

– Än så länge ska den långsprötade silverfisken inte ha orsakat skador på verken, säger Anna Hyltze till P4 Göteborg.

Endast tio procent av konstmuseet lever upp till internationella krav på klimatanpassning - att man har jämn luftfuktighet och temperatur -vilket försvårar möjligheten att låna in verk.

Med det kommunala fastighetsbolaget Higab har de gjort en förstudie med förslag på om- och tillbyggnad till en kostnad av drygt 800 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslutade under onsdagen att gå vidare med förslaget. Kommunfullmäktige har redan beviljat 380 miljoner kronor.

Enligt kommunstyrelsen behövs även en extern finansiering med pengar från staten, regionen och andra intressenter.