EU

EU-parlamentet ska rösta om klimatnödläge

1:52 min

Europaparlamentet ska vid ett möte i nästa vecka rösta om att deklarera klimat- och miljö-nödläge i EU.

Flera partigrupper står bakom förslaget, däribland centerliberala partigruppen Renew Europe där Fredrick Federley är en av Sveriges ledamöter.

– Det här blir det första stora testet av hur grönt det nya parlamentet egentligen är. Det är ett sätt att visa på den politiska betydelsen utav den här frågan, att vi kommer lägga tyngdpunkten och tyngdvikten i vårt politiska arbete under den här mandatperioden vid klimatfrågan, säger Fredrick Federley.

Tidigare har klimatnödläge utropats av många städer och regioner i över 20 länder. Nu kommer förslaget upp i EU-parlamentet inför FN:s klimattoppmöte i Madrid och inför att den nya EU-kommissionen, som har uttalat klimatambitioner, ska ta plats.

Tre grupper i Europaparlamentet stöder ett resolutionsförslag om klimatnödläge, däribland socialdemokraterna och Jytte Guteland.

– Det ska ju fungera som en väckarklocka , så det handlar om att larma hela det politiska systemet. Att allt måste klimatintegreras, vi behöver få klimatpolitik överordnad all annan politik. hela maskineriet måste gå åt samma håll. Det är min mening med att initiera ett klimatnödläge, säger Jytte Guteland.

Men begreppet klimatnödläge har också fått kritik för att vara symbolpolitik.

De Gröna stöder förslaget på villkor att det fylls med konkreta åtgärder. Miljöpartiets Pär Holmgren.

– Det är å ena sidan bra att andra partigrupper börjar prata om klimat och använda termer som klimatnödläge, men det måste fyllas med ordentligt innehåll. Till exempel tuffare klimatmål till 2030, att vi inte har subventioner till det fossila. För oss är det viktigt att jordbrukspolitiken görs om i grunden. Annars blir det bara greenwash och tomma ord, säger Pär Holmgren.