Skadeinsekter

Träden tycks lukta sig till kommande angrepp

2:14 min

Växter, eller mer specifikt träd, tycks kunna starta sitt försvar mot skadeinsekter tidigare än vad någon anat.

Det menar forskare från bland annat Lunds universitet som i en studie utsatt tallplantor för sexualferomon från vanlig tallstekel, som är just en av de vanligaste skadegörarna.

Därefter har stekeln fått lägga ägg på plantorna, och dessutom på plantor som inte utsatts för feromonet.

Och det visade sig att äggen som överlevde minskade med en tredjedel på de plantor som utsatts för feromonet, jämfört med de andra plantorna.

Att doftsignaler från skadeinsekter kan stärka växters försvar mot larver som äter på dem är känt sedan tidigare. Men den här studien kommer med ny kunskap, berättar Olle Anderbrant. professor i kemisk ekologi vid Lunds universitet och en av forskarna bakom studien.

– De här tallstekelferomonerna påverkar växten så att redan äggen kan angripas. Det är ett tidigare stadium av insekternas utveckling.

Hur dödar tallen de här äggen?

– Växter har många olika försvarsmekanismer. Det vi kunnat påvisa i det här fallet är att halten av väteperoxid, som inte är hälsosamt för äggen, ökade i de förbehandlade plantorna. Men just hur växter uppfattar och reagerar på dofter är inte ett helt nytt forskningsfält. Men det är fortfarande mycket som vi inte förstår. Till exempel: Hur gör växten när den luktar? Var sitter trädets näsa? Det vet vi inte.

Referens: Bittner et al. "Defense of Scots pine against sawfly eggs (Diprion pini) is primed by exposure to sawfly sex pheromones". PNAS, 2019. Doi.org/10.1073/pnas.1910991116.