Stor studie

8 av 10 unga rör sig för lite

1:54 min

Bara en av fem ungdomar, alltså 20 procent, rör sig tillräckligt mycket enligt en ny rapport från Världshälsoorganisationen WHO. Det är en stor studie som gjorts i 146 länder, där 1,6 miljoner ungdomar fått svara på frågor om hur mycket de rör på sig.

Ungdomar bör röra på sig minst en timme om dagen, det rekommenderar WHO. Men det är det få som gör. Studien, som baseras på frågor till 1,6 miljoner skolungdomar mellan 11 och 17 år, visar att 80 procent rör sig för lite.

Och det handlar inte bara om idrott och sport, utan också hushållssysslor och att gå till och från till exempel skolan.

– Nästan alla ungdomar, nu för tiden, sitter och spelar dataspel, de spelar dygnet runt. Det har tagit över deras liv, säger ungdomen Kwan Khuipung-pang.

Nu krävs akuta åtgärder, säger Leanne Riley, en av författarna till rapporten. Hon säger att läget är allvarligt eftersom unga måste vara fysiskt aktiva, bland annat för att minska risken för till exempel hjärt- och kärlsjukdomar och viktuppgång.

Och hon menar att alla delar av samhället måste hjälpas åt. Det kan handla om mer gympa på schemat, säkrare gång och cykelvägar och fler platser där unga kan leka.

Studien visar att det är fler tjejer än killar som inte rör sig minst en timme om dagen, 85 procent mot 78 procent. En orsak till det är enligt Leanne Riley på WHO att många aktiviteter inte skapats för tjejer, att det saknas skilda omklädningsrum eller att vägen till och från träningen är otrygg.

Det är första gången som det gjorts en så här stor undersökning om ungdomarnas fysiska aktiviteter – frågor har ställts till ungdomar i 146 länder. Och Sverige sticker inte ut, vi ligger strax över 80 procent.

Kwan Khuipung-pang har fler förslag på vad som skulle kunna göras, inte minst när det gäller mobiltelefonen.

– Man har bara, till exempel, en timme att spela om dagen då skulle man gå ut. Så borde det finnas fler parker, många skulle vilja gå ut då, säger Kwan Khuipung-pang.

WHO-studien är publicerad i Vetenskapstidskriften Lancets upplaga om ungas hälsa.