Parkeringsavgifter

Kommuner drar in miljarder i p-avgifter

2:17 min

Sedan 2014 har intäkterna från parkeringsavgifter ökat med 50 procent i landets kommuner och regioner. Minst 2,4 miljarder kom in förra året.

Enligt lag får kommuner ta ut parkeringsavgifter i den omfattning som behövs för att ordna trafiken.

Sveriges Radio har frågat samtliga 311 kommuner och regioner i landet hur många som gör det. Av de 292 som har svarat tar 89 ut parkeringsavgifter.

Tillsammans fick de in minst 2,4 miljarder från avgifterna förra året. Jämfört med 2014 är det en ökning med 50 procent. Summan är troligen högre eftersom alla inte kunnat redogöra för sina intäkter.

Stockholms stad har den största intäkten. Förra året fick staden in 804 miljoner kronor i parkeringsavgifter, en ökning med 72 procent sedan 2014.

– Det kommer in mycket pengar på parkeringsavgifterna, men syftet med dem är ju att reglera trafiken. Vi vet ju att man måste ha de här nivåerna för att det ska ge någon form av effekt på de parkerade bilarna, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholm.

Även mindre kommuner, som Åre, har infört avgifter för att få ordning på trafiken.