PRO skriver till statsministern

Bohusdistriktet av PRO är oroliga för att drabbas av kommunernas problem att få och behålla personal till äldreomsorgen. Nu skriver de till statsminister, och socialministern. De vårdanställda måste få bättre villkor, anser PRO. Nu är de många deltidsanställningarna och otillfredsställande arbetsförhållanden bidragande orsaker till att det är så svårt att hitta personal. Bland annat behövs rejäla löneförhöjningar för att råda bot på bristen och mer resurser till äldreomsorgen måste gå före skattesänkningar, skriver Bohusläns PRO-distrikt.