Missnöje bland socionomer

Socialkontoren i kommunerna riskerar att förlora sina socionomutbildade socialsekreterare
Det hävdar Akademikerförbundet som idag presenterade en undersökning. Över hälften av dom tillfrågade har funderat på att byta jobb det senaste året. Även i Sörmand märks missnöjet hos de kommunanställda socionomerna. Mats Johnsson på socialtjänsten i Oxelösund känner igen sig i den undersökning, som bland annat visar att 71 procent av de tillfrågade socionomerna upplever sin arbetsbelastning som mycket hög och att över hälften känner sig psykiskt påfrestade av arbetet. Björn Lundell, informationschef på akademiker förbundet menar att många utbildade socionomer efter en tid som socialsekreterare på en kommun väljer att gå över till privata företag. På företag kan socionomer arbeta exempelvis på personalavdelningen eller med organisation och ledningsfrågor. Han menar att kommunerna måste börja ta de här frågorna på allvar annars drabbas kommuninvånarna.