Nationell samverkan för psykisk hälsa

Stödlinjen för psykisk ohälsa försvinner

2:00 min

Hjälplinjen, som ger stöd via telefon till människor i kris, kommer läggas ner vid årsskiftet. Beslutet kritiseras av flera psykiatriorganisationer.

– Vi blev bestörta när vi hörde att man skulle lägga ner hjälplinjen, eftersom den är den enda i sitt slag, dit vem som helst kan ringa i akut kris och enkelt hitta ett enda nummer, säger Anki Sandberg, ordförande för NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa.

Sedan 2002 har nationella hjälplinjen givit samtalsstöd anonymt till människor som mår dåligt. De som svarar är i första hand psykologer, och tjänsten har gått att nå eftermiddagar och kvällar veckans alla dagar.

Verksamheten, som kostar runt tio miljoner kronor per år, finansieras av landets regioner och sköts av Sveriges kommuner och landstings bolag Inera. Så här förklarar avdelningschefen Tomas Lithner varför hjälplinjen nu läggs ner.

– Den har prioriterats ner som en tjänst som regionerna vill köpa och betala för, och samtidigt vill man integrera tjänsten närmare sitt ordinarie vårdutbud, säger han.

Ska man tolka det som att tjänsten inte gjort någon nytta eller fyllt den funktion man önskat?

– Tjänsten har gjort nytta, och vi har haft ganska många som ringt, men man anser från regionernas sida att man kan göra större nytta för pengarna, om man får den närmare sitt ordinarie vårdutbud, säger Tomas Lithner.

Knappt hälften av de runt 30 000 samtal som kommit in till hjälplinjen årligen har kunnat besvaras. För en del av dem som ringt har samtalet räckt, men många har hänvisats vidare till vården.

Ekot har kontaktat de tre storstadsregionerna, och ingen av dem planerar någon ny tjänst som ersättning för hjälplinjen. Region Skåne var emot avvecklingen men röstades ner, enligt hälso- och sjukvårdsstrategen Bo Lindholm, som sitter i Ineras programråd.

Region Stockholm anser å sin sida att patientsäkerheten nu kommer att öka och menar samtidigt att det finns många föreningar som också erbjuder stöd. Men de har inte resurser att ha samma tillgänglighet, säger Anki Sandberg på NSPH, som anser att hjälplinjen gör stor nytta.

– Det är en första kontakt, och en tidig kontakt för människor i kris kan verkligen spara in lidande, säger hon.