Våld i nära relation

Reklamen som ska stoppa våld i tonårsförhållanden

2:06 min

Malmö stad hoppas kunna motverka våld i ungdomars relationer genom reklam på sociala medier. Nästan en av fem unga har upplevt våld i en nära relation.

I samarbete med kunskapsbanken ungarelationer.se vill Malmö stad sprida information till ungdomar om vad som är ett hälsosamt förhållande. Man hoppas att unga hittar till hemsidan via reklam i sociala medier.

– Vi vet ju att unga är aktiva på sociala medier och det kan vara ett bra sätt att ta en första kontakt, säger Cecilia Vidgren utvecklingssamordnare på arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad.

Nästan var femte person mellan 16 och 25 har upplevt våld i en nära relation. Bland unga är digitalt våld extra framträdande.