Läkarupprop

Allmänläkare: Var är statsbidragspengarna

2:04 min
  • Drygt 120 läkare inom primärvården i Västmanland har ställt sig bakom ett upprop med kritik mot Region Västmanland.
  • Två av de stora punkterna i uppropet handlar om kostnader för nätvård och statsbidraget för bland annat nära vård, som flera läkare inom primärvården menar att de inte sett skymten av. 
  • "Jag skriver på det här uppropet för att få gehör och om inte annat upplysa allmänheten om vad som pågår", säger Peeter Vinnal, läkare i Västerås.