Landsdagarna

SD ändrar sig – säger ja till dubbelt medborgarskap

2:20 min

Under Sverigedemokraternas landsdagar har förslagen på ändringar i partiets principprogram debatterats under eftermiddagen. Flera formuleringar som Sverigedemokraterna fått kritik för ska nu ändras. En av dem är frågan om dubbelt medborgarskap som partiet nu accepterar.

– Vi har en verklighet att förhålla oss till och den måste vi förhålla oss pragmatisk till. Det blir därmed orimligt att kategoriskt säga att under inga omständigheter ska inga få ha dubbla medborgarskap för då ska man drabbas av konsekvenser. Att uppdatera principprogrammet på den här punkten är därmed en rimlig pragmatisk kompromissak att göra, säger Mattias Karlsson, nyss avgångne gruppledaren för Sverigedemokraterna.

Så som det har låtit under debatten idag går de här förändringarna av principprogrammet igenom utan något motstånd. Förutom det dubbla medborgarskapet handlar det bland annat om samkönades rätt till adoption, och tidigare kritiserade formuleringar kring huruvida man både kan tillhöra en nationell minoritet och vara svensk.

Däremot väntas det i morgon bli debatt om public service. 15 av partiets distriktsordföranden – med stöd av bland annat ungdomsförbundet – tycker inte att partistyrelsen går tillräckligt långt in sina förslag för att förändra Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion. Ledningen vill bland annat slå ihop dagens tre public service-bolag till ett och göra verksamheten mer kostnadseffektiv.

Men partiet kan inte nöja sig med ”mellanmjölkspolitik” på det här området, anser till exempel riksdagsledamoten Martin Kinnunen

– Vi vill ju se en ökad tydlighet mot ett mindre, billigare och effektivt PS och då hoppas vi kunna få stöd för finansieringen av public service och vara tydlig med att public service inte ska konkurrera med privata utförare på marknaden.

Partistyrelsen har hittills sagt nej till att se över finansieringen av public service, men det är viktigt, enligt Martin Kinnunen.

– Det som människor upplever som ett problem är ju att man inte kan välja bort, på något sätt som att den här verksamheten är viktigare än all annan skattefinansierad verksamhet. Det är ett problem. Vi måste kunna svara upp på det här missnöjet.

För att visa kompromissvilja släpper distriktsordförandena dock sitt tidigare krav på att tillsätta en utredning om att sälja SVT2 och P3.