USA

Våldet ska minskas mot kvinnor i ursprungsbefolkningen

0:41 min

USA har presenterat en nationell handlingsplan för att bekämpa det omfattande våldet mot flickor och kvinnor som tillhör den amerikanska ursprungsbefolkningen.

Statistik visar att flickor och kvinnor i amerikanska reservat för ursprungsbefolkningar löper en minst tio gånger så stor risk att mördas än genomsnittskvinnan i USA, och de är betydligt oftare offer för grov misshandel och sexuellt våld.

I det amerikanska justitiedepartementets handlingsplan ska bland annat motsvarande 15 miljoner kronor satsas på att anställa experter vid åklagarmyndigheter på platser i USA där det finns reservat.