Försvaret letar markägare inför storövning

1:55 min

Just nu jobbar runt 35 försvarsanställda med att kontakta alla markägare som berörs av nästa års jätteövning Aurora 20.

Då kan man få tänka om eller komplettera med mark i ett annat område.

I stort fungerar arbetet så att försvaret hittar de platser man vill öva på och sedan tar man reda på vem eller vilka som äger marken. Där efter tar man en kontakt och enligt Pia Kamm, miljösamordnare på Marinbasen i Karlskrona, är de flesta positiva till att låta förvaret öva på marken. Men det finns givetvis de som säger nej, vilket kan ställa till problem i planeringen.

Blir det skador på marken utgår en ersättning., men många gånger går det inte att märka om exempelvis en spaningsgrupp har smugit omkring i ens skog.