Naturvårdsverket

Fler vill laga och hyra kläder för miljöns skull

2:23 min

Nio av tio konsumenter kan numera tänka sig att lappa och laga sina kläder, om det gör skillnad för miljön.

Det visar Naturvårdsverkets Konsumentundersökning för 2019. Ett engagemang som satt spår på Internet, konstaterar Yvonne Augustsson på Naturvårdsverkets hållbarhetsenhet.

– Det är ju inte för inte som det helt plötsligt har poppat upp en rad olika appar och Youtube-filmer som just visar hur man kan lappa och laga. Och så den här japanska tekniken som visar hur man lagar så att det blir estetiskt väldigt vackert.

Sedan den förra konsumentundersökningen, 2018, gjordes har textiliers inverkan på miljön fått större uppmärksamhet. Och det återspeglas i årets upplaga, där 1000 personer i en webbpanel svarat på frågor om sitt förhållningssätt till textilier.

Det är fler som kan tänka sig att minska sin konsumtion på det här området, 83 procent, fler som kan tänka sig att använda kläder under längre tid än fyra år, 49 procent, och fler som köper eller kan tänka sig att köpa begagnat, där noteras den största uppgången. 73 procent kan tänka sig att handla begagnat om det har betydelse för miljön. Förra året var andelen 44 procent.

Men det är också många som uppger att de saknar kunskap om miljömärkning och tillverkning av de kläder de köper.

– Här har ju vi, på Naturvårdsverket tillsammans med Kemikalieinspektionen och Konsumentverket i uppdrag att informera konsumenter om textiliers miljö- och hälsopåverkan. Och det är ju ett sätt att öka kunskapen.

Tidigare undersökningar och forskning har visat att Sverige sticker ut på ett område, jämfört med andra länder. Oviljan att hyra kläder. Men där har attityderna också ändrats.

– Det här ser ju vi i den här konsumentundersökningen att det har skett en attitydförändring. Att vi är mer benägna att hyra. Jag tror att det är en tredjedel som uppger att man kan tänka sig att hyra och en fjärdedel som faktiskt har gjort det under det senaste året. Och det är ju en väldigt snabb förändring.