Kött och lantbruk

Personalbrist ett hot mot svenskt kött

1:30 min

Det blir allt svårare att hitta personal till slakterier, vilket riskerar att missgynna den svenska köttindustrin.

Det är svårt att säga exakt vad bristen beror på. Det är en utveckling som man sett både från slakterier och från facket under en längre tid.

Avsaknaden av en tydlig slakteriutbildning kan vara en orsak, idag står de stora slakterierna till stor del själva för upplärning och utbildning av sin personal.

Men denna modell räcker inte till för att ge slakterier som KLS Ugglarps i Hörby all den personal de behöver. I längden kan detta leda till att deras konkurrenskraft försvagas.