Klagomål från hyresgäster

Allt vanligare att bostäder används som hotell

1:53 min

Hotellifiering, alltså när vanliga bostäder omvandlas till att bli korttidsboenden, blir allt vanligare i Stockholm, uppger Hyresgästföreningen som tar emot allt fler klagomål från hyresgäster som känner sig otrygga.

Nu kräver Johan Candler, förbundsjurist på Hyresgästföreningen en lagändring.

– En lagändring behövs av det skälet att när det är akut bostadsbrist så kan det inte vara rimligt att lägenheter i vanliga bostadshus ska användas för hotellverksamhet, säger Johan Candler.

– Det är viktigt för samhället i stort att det finns bostäder för människor som ska jobba och gå i skola har någonstans att bo, fortsätter han.

Situationen uppstår när en fastighetsägare inte längre hyr ut en ledig bostad till en permanent hyresgäst utan till turister ett par dagar i taget eller till företag som i sin tur hyr ut den vidare i andra hand.

För fastighetsägaren finns stora pengar att tjäna. Men för de permanenta hyresgästerna som bor kvar upplevs blir bostadsmiljön ofta som otrygg.

– Tryggheten försvinner när det hela tiden kommer nya personer. Men också för att det kommer personer mitt i nätterna med stora resväskor och går i trapphuset, säger Johan Candler.