Storstadsregionerna

Fler orosanmälningar om barn och unga

0:39 min

Polisens orosanmälningar om barn och unga har ökat i landets tre storstäder. Bara i Malmö har det gjorts 500 fler i år jämfört med 2016.

I Stockholm ökade anmälningarna mellan 2015 och 2017 från cirka 5 300 till omkring 7 300.

I de fyra stadsdelar i Göteborg där det finns så kallade särskilt utsatta områden har antalet anmälningar från polis ökat med över 400 på fyra år till nästan 2 000 förra året.

2015 gjorde polisen i Malmö 2 500 sådana orosanmälningar till socialtjänsten, hittills i år är siffran uppe i över 3 000. Det här framgår av nyhetsbyrån TT:s sammanställning.

En orosanmälan är det vanligaste sättet för socialtjänsten att få reda på att ett barn far illa. Det kan exempelvis handla om misstanke om brott, vanvård, fysisk misshandel eller missbruk.