Våldsutsatta kvinnor ska lättare få gå före i bostadskön

1:38 min

Kvinnor som utsatts för våld ska lättare få gå före i bostadskön i Stockholm. Det förväntas Bostadsförmedlingens styrelse besluta på onsdag.

I dag kan man få gå före i kön om man har starka medicinska skäl eller sociala behov. Men just för våldsutsatta kvinnor har det funnits en missuppfattning om att det krävs en polisanmälan för att få förtur, vilket har gjort att färre fått det.

– Från politiskt håll så inskärper vi att det ska inte vara obligatorisk med varken polisanmälan eller polisutredning, säger Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholm och ordförande i Bostadsförmedlingens styrelse.

Förra året ansökte 1430 om bostadsförtur. 70 beviljades och 12 av dem var till våldsutsatta.