Försvaret

Ungdomar ska lockas till värnplikt via sociala medier

1:18 min

Att alla svenskar mellan 16 och 70 år har totalförsvarsplikt är något många är omedvetna om. Detta vill MSB ändra på med nya informationskampanjer.

För att öka medvetenheten om totalförsvarsplikten har nu MSB börjat tänka om kring sina informationskampanjer, speciellt riktade mot ungdomar.

– I år är första gången som vi informerar via en film och i sociala medier för att på något vis vara lite mer där vi tror att ungdomar är idag, berättar Liselotte Jansson, kampanjansvarig vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.