Krav på jämställd kollektivtrafik

(PÅA)

Förutsättningar för att åka kollektivt skiljer sig åt i de halländska kommunerna, från gratis dygnet runt, till inget särskilt alls. Detta vill Hallands pensionärs-organisationer se ändring på och kräver att regionen ger pensionärer samma förutsättningar oavsett kommun. Vi hör Sten-Erik Svensson som är ordförande för Hallandsdistriktet på PRO.