Kammarrättsdomen

Domstol: Kommunens stöd till flygplatsen olagligt

1:12 min

Karlstads kommunfullmäktiges beslut om finansieringen av flyglinjen Karlstad-Jönköping-Frankfurt var olaglig, det meddelar Kammarrätten i Göteborg.

Kammarrätten anser att fullmäktige i Karlstad gjorde fel när de beslutade att ge Karlstad Airport AB rätt att ingå avtal med en flygoperatör, samt att medfinansiera linjen som operatören skulle trafikera. De menar att det strider mot EU:s lufttrafikförordning om att det är statens uppgift.

Måndagens dom får stora konsekvenser för Karlstad Airports försök att få till en ny flyglinje, det menar Hans Wennerholm, VD på Karlstads Airport.

– Det här inskränker ju på möjligheten att skaffa flyglinjer till regionala flygplatser, säger han.