KLIMAT och ENERGI

Östgötsk klimatstrategi tar sikte på år 2045

1:09 min

Idag presenterades en ny gemensam strategi för länets energi- och klimatarbete i Östergötland.

Arbetet är antaget i ett samarbete mellan Region Östergötland och Länsstyrelsen.

Fokus är att söka öka förnybar energi och minska utsläpp av växthusgaser i länet fram till år 2045. Landshövding Carl Fredrik Graf anser att en översyn av transportsektorn är en av de stora utmaningarna i regionens klimatarbete.

Som gott exempel på en pågående förändring för klimatet omnämns att allt fler bostäder nu har solceller.