Medborgarförslag

Vill införa trängselavgifter innanför murarna i Visby

0:32 min

Ett medborgarförslag föreslår att Region Gotland inför trängselavgifter innanför murarna i Visby, åtminstone under sommartid.

Syftet skulle vara att motverka obehörig trafik och intäkterna från trängselavgiften skulle enligt förslaget kunna användas till skötsel och underhåll av ringmuren.