STUDIO ETT MÅNDAG 25 NOVEMBER

"Vi skulle ha varit bättre rustade"

16 min
  • Idag meddelade två akutsjukhus i Stockholm att de varslar totalt 200 tjänster; Södersjukhuset och Danderyds sjukhus.
  • Det här kommer bara tre veckor efter att Karolinska Universitetssjukhuset också det i Stockholm varslar 600 läkar- och underskötersketjänster.
  • Hör läkaren och ordförande för Stockholms läkarförening Johan Styrud, Göran Stiernstedt, läkare och styrelseordförande för tre
    Stockholmssjukhus och tidigare särskild utredare
    åt regeringen och Jonatan Westin, reporter på Vårdfokus